In het jaar waarin Corona de overhand had kon helaas de lustrumviering van het Huis van Sint Nicolaas geen doorgang vinden zoals de organisatie had gehoopt, gelukkig was er de krant waardoor Sinterklaas in Lochem niet stilletjes aan het huis voorbij ging. 


 

E-mailen
Bellen